Liste de mémoires de master et thèses de doctorat défendus dans les universités belges en 2019.

Lijst van de masterverhandelingen en doctorale proefschriften voorgelegd aan de Belgische universiteiten in 2019.

1
2
About 

 

The Belgian Society of Musicology seeks to connect people interested in the science and history of music and to encourage the progress of musicological studies in Belgium. The society publishes the journal Revue belge de musicologie/Tijdschrift voor Muziekwetenschap on an annual basis.

 

© 2016. Denières modifications 18 juin 2018