top of page

COTISATIONS - BIJDRAGE

Le fonctionnement de la Société belge de musicologie repose sur la cotisation de ses membres. Celle-ci comprend l'abonnement annuel à la Revue belge de musicologie.

Si vous souhaitez devenir membre, merci de verser le montant de la cotisation sur le compte 310-0337703-35 de la Société belge de musicologie (IBAN : BE57 3100 3377 0335 - BIC : BBRUBEBB) en indiquant votre nom suivi de "cotisation [année]".

 

Montant des cotisations

Membres effectifs : 35€ – Membres étudiants : 15 € (pendant une période de 5 ans)

 

De werking van de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap wordt gebaseerd op de bijdrage van haar leden. Deze bijdrage begrijpt het jaarlijks abonnement op het Belgisch Tijdschrift vor Muziekwetenschap.

Als U graag lid wilt worden, stort a.u.b. de bijdrage op rekening 310-0337703-35 van de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap met vermelding van U naam vervolgt door "bijdrage [jaar]".

Bedragen

Effectief lid : 35 € – Student lid : 15 € (voor een periode van 5 jaar)

 

bottom of page