top of page

Vous trouverez ici les mémoires de maîtrise et thèses de doctorat en musicologie défendus dans les univeristés belges depuis 2013. Les listes des années précédentes – depuis 1947 – sont disponibles dans la Revue belge de musicologie à partir du volume 39-40 (1985-1986).

Hier vindt U de masterverhandelingen en doctorale proefschriften in muziekwetenschap voorgelegd aan de Belgische universiteiten sinds 2013. De lijsten van de vorige jaren – sinds 1947 – zijn beschikbaar in de Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap vanaf volume 39-40 (1985-1986).

bottom of page