top of page

Dernière mise à jour : 16 nov. 2020

La liste de mémoires de master et thèses de doctorat défendus dans les universités belges en 2019 est désormais accessible dans l'onglet "Master & PhD Theses".

De lijst van de masterverhandelingen en doctorale proefschriften voorgelegd aan de Belgische universiteiten in 2019 is nu beschikbaar in de tab "Master & PhD These".

About 

 

The Belgian Society of Musicology seeks to connect people interested in the science and history of music and to encourage the progress of musicological studies in Belgium. The society publishes the journal Revue belge de musicologie/Tijdschrift voor Muziekwetenschap on an annual basis.

bottom of page