top of page

Mémoires de maîtrise et thèses de doctorat en musicologie présentés dans les universités belges

Masterverhandelingen en doctorale proefschriften in muziekwetenschap voorgelegd aan de Belgische universiteiten

Here is the list from 2013

About 

 

The Belgian Society of Musicology seeks to connect people interested in the science and history of music and to encourage the progress of musicological studies in Belgium. The society publishes the journal Revue belge de musicologie/Tijdschrift voor Muziekwetenschap on an annual basis.

bottom of page