top of page

Dernière mise à jour : 16 févr. 2022

La Société belge de musicologie fête son 75e anniversaire ! L'événement sera marqué par l'organisation d'une journée d'étude rassemblant toutes les universités belges à la Bibliothèque royale de Belgique le 24 mars 2022.


De Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap viert zijn 75ste verjaardag ! Naar aanleiding van dit evenement zal op 24 maart 2022 in de Koninklijke Bibliotheek van België een studiedag worden georganiseerd waaraan alle Belgische universiteiten deelnemen.

La liste de mémoires de master et thèses de doctorat défendus dans les universités belges en 2020 est désormais accessible dans l'onglet "Master & PhD Theses".

De lijst van de masterverhandelingen en doctorale proefschriften voorgelegd aan de Belgische universiteiten in 2020 is nu beschikbaar in de tab "Master & PhD These".

About 

 

The Belgian Society of Musicology seeks to connect people interested in the science and history of music and to encourage the progress of musicological studies in Belgium. The society publishes the journal Revue belge de musicologie/Tijdschrift voor Muziekwetenschap on an annual basis.

bottom of page