top of page

La liste de mémoires de master et thèses de doctorat défendus dans les universités belges en 2021-2022 est désormais accessible dans l'onglet "Master & PhD Theses".


De lijst van de masterverhandelingen en doctorale proefschriften voorgelegd aan de Belgische universiteiten in 2021-2022 is nu beschikbaar in de tab "Master & PhD These".

Pour célébrer son 75e anniversaire, la Société belge de musicologie organise une journée d'étude consacrée à la recherche musicologique contemporaine en Belgique et rassemblant les principales institutions et universités du pays.

Retrouvez le programme de la journée du 10 octobre ici.


Ter gelegenheid van haar 75e verjaardag organiseert de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap een studiedag gewijd aan het hedendaags musicologisch onderzoek in België, waaraan de belangrijkste instituten en universiteiten van het land deelnemen.

Het programma van de dag van 10 oktober vindt u hier.

Le nouveau volume de la Revue belge de musicologie paraîtra à la fin du mois de janvier. La table des matières et déjà disponible en ligne.


Het nieuw volume van het Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap komt eind januari uit. De inhoudstafel is al beschikbaar online.About 

 

The Belgian Society of Musicology seeks to connect people interested in the science and history of music and to encourage the progress of musicological studies in Belgium. The society publishes the journal Revue belge de musicologie/Tijdschrift voor Muziekwetenschap on an annual basis.

bottom of page