top of page

Le dernier volume de la Revue belge de musicologie est disponible. Vous pouvez déjà découvrir la table des matières en ligne.


Het laatste volume van het Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap is beschikbaar. U kunt de inhoudstafel al online bekijken.La liste de mémoires de master et thèses de doctorat défendus dans les universités belges en 2022-2023 est désormais accessible dans l'onglet "Master & PhD Theses".


De lijst van de masterverhandelingen en doctorale proefschriften voorgelegd aan de Belgische universiteiten in 2022-2023 is nu beschikbaar in de tab "Master & PhD These".

Le dernier volume de la Revue belge de musicologie est disponible. Vous pouvez déjà découvrir la table des matières en ligne.


Het laatste volume van het Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap is beschikbaar. U kunt de inhoudstafel al online bekijken.About 

 

The Belgian Society of Musicology seeks to connect people interested in the science and history of music and to encourage the progress of musicological studies in Belgium. The society publishes the journal Revue belge de musicologie/Tijdschrift voor Muziekwetenschap on an annual basis.

bottom of page